تماس با ما

home تبریز، خیابان راه آهن، تقاطع قطران پاساژ عمران، طبقه همکف، پلاک 24و26

icon2  34391165 – 34391164 – 041

fax-top-view 34424338 -041

icon2  تلفن دفتر مرکزی 56 – 34421655 – 041

telegram-logo Join Channel Telegram


 No. 26 & 24 , Ground floor of Omran complex, Qatran Sq.Tabriz, Iran home

 34391165 – 34391164 – 41 0098 icon

 34424338 – 41 0098 fax-top-view

Central Office : 0098 41 – 3442 16 55 ~ 56 icon

laheghistore@gmail.comblack-envelope


www.TORKHydraulics.com www

www.laheghi.com www

www.laheghi.ir www

com.شیردستی.www www

com.اتوماسیون.www www